Författarskap

Verksamheten är ett allvarligt försök att skapa skriftliga litterära verk

 

Fram till hösten 2011 pågick inom detta område arbete med ett flertal projekt.

I början av oktober 2011 koncentrerades arbetet på en roman om kärlek och medmänsklighet med arbetsnamnet

”Störst av allt är kärleken”. I slutet av februari 2012 kunde råmanuskriptets sista kapitel avslutas. Då förelåg en text som totalt omfattade cirka 380 sidor, vilket motsvarar ungefär lika många boksidor.

Efter några veckors uppehåll inleddes arbetet med redigering av råmanuskriptet. Detta arbete avslutades under maj månad 2012.

Efter en sista finputsning av manuskriptet har arbetet fortsatt med det svåraste - att hitta en intresserad förläggare.

Sammandrag Störst av allt är kärleken

För närvarande pågår arbete med tre romanprojekt.
 

1 En skildring av min mycket intressante farfars liv.
2 Vad som skulle kunna ha hänt med de pengar som Gustaf III lät transportera till överste Sprengporten i Finland inför statsvälvningen 1772. Detta är en fritt berättad historia som löper parallellt med den officiella versionen om vad som hände.
3 En nutidshistoria om några människor vars tillvaro slås sönder av den omhuldade nyliberalismens mekanismer.


Vidare pågår arbete med några kortpjäser dels om oväntade men angenäma händelser i jultid dels om sällsamma och oanade möten i vardagen mellan människor.


I dagsläget får framtiden utvisa om verksamheten leder till några resultat eller inte

 

Lind Meningsbyggnad AB
Glasmästaregatan 4, 412 62 GÖTEBORG
031-18 45 55
thomas@lindmeningsbyggnad.se