Utbildning / Kursverksamhet

Vi har färdiga kurspaket eller kan skräddarsy fortbildningskurser inom bland annat följande områden:
 • Energieffektiv upphandling av installationsentreprenader
 • Energiteknisk optimering av byggnader
 • Effektiv projektering
 • Entreprenadbesiktning
 • Installationsteknik för teknisk driftspersonal
 • Juridik för projektörer och entreprenörer, ABK 09, AB 04 och ABT 06
 • LCC-kalkylering
 • Ljudteknik för ventilationssystem
 • Optimal utformning och dimensionering av cirkulerande vätskesystem med variabelt flöde
 • Optimal utformning och dimensionering av ventilationskanalsystem
 • Strömningsteknik och strömningsmaskiner
Kontakta oss så skräddarsyr och genomför vi den utbildning som svarar mot det behov som föreligger inom ditt företag.
 

Lind Meningsbyggnad AB
Glasmästaregatan 4, 412 62 GÖTEBORG
031-18 45 55
thomas@lindmeningsbyggnad.se