VVS- och energiteknisk rådgivning

Vi kan erbjuda kvalificerade tjänster inom bland annat följande områden:
 • Aktiv medverkan i projekt från idé till färdig fungerande funktion
 • Driftoptimering
 • Energieffektiv upphandling av entreprenader
 • Förfrågningsunderlag för totalentreprenader
 • Granskning av förfrågningsunderlag
 • Injustering av vätskekopplade återvinningssystem till maximal temperaturverkningsgrad
 • Konkretisering av systemlösningar utifrån förfrågningsunderlag för totalentreprenad
 • LCC-kalkyler
 • Optimal utvärdering av installationsalternativ
 • Projekteringsledning
 • Rådgivning i entreprenad- och konsultjuridiska frågor
 • Samordning av tekniska konsulter
 • Underlag för injustering av luftbehandlingssystem och cirkulerande vätskesystem
 • Teknisk och ekonomisk utvärdering av anbud vid upphandling av konsulter eller entreprenörer
 • Upprättande av optimala systemlösningar
 • Överslagsberäkningar
Kontakta oss för närmare diskussioner! Och givetvis översänder vi en CV om så önskas.

Villkor
För alla tekniska uppdrag med avtalat arvode tillämpar vi villkoren enligt ABK 09, ”Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet”
upprättade av Byggandet Kontraktskommitté och utgivna av Svensk Byggtjänst AB
 

Lind Meningsbyggnad AB
Glasmästaregatan 4, 412 62 GÖTEBORG
031-18 45 55
thomas@lindmeningsbyggnad.se